fbpx

Dotace pro SVJ a BD a nejčastější otázky okolo nich

Dotace pro SVJ a BD a nejčastější otázky okolo nich

Dotační politika veřejného sektoru vůči bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek se začíná pomalu rozvíjet. Stát tímto způsobem podporuje renovaci interiéru bytovým domů, využívání ekologicky šetrnějších zdrojů energie a například i umožnění bezbariérového vstupu do jednotlivých nemovitostí. Nicméně i přes rozvoj dotační politiky v posledních letech je orientace v ní velmi náročná a pro běžného předsedu SVJ mohou být právní definice obsažené v jednotlivých dotačních výzvách matoucí. Na druhou stranu, ještě nejsou vynesena rozhodnutí soudů, zda nakládá předseda SVJ o majetek spoluvlastníků s péčí řádného hospodáře, pokud o dotaci například na renovaci vnitřních prostor domu nezažádá. Lze však předpokládat, že se nějaký v budoucnu objeví, jelikož v dotačních programech alokované prostředky často zbývají a to často z důvodu, že se SVJ bojí o dotaci zažádat. Strach z přehnané administrativy je bohužel v některých případech oprávněný, ale tento strach Vám prostředky na účty společenství nepřinese. Často je potřeba hledat dotační programy a v některých případech i nechat si poradit například od osob, které se touto problematikou zabývají, nebo na námi provozovaném webu www.svjdotace.cz

Je rozdíl mezi dotací pro bytové družstvo a společenství vlastníků jednotek?

Co se týká podávání žádosti o dotace, tak drtivá většina dotací je určená pro obě dvě formy správy domu a při jejich čerpání nejsou žádné rozdíly.  Obecně jsou rozdíly mezi BD a SVJ následující. V bytovém družstvu nevlastníte přímo vymezenou jednotku v domě, ale Vaše vlastnické právo se vztahuje k družstevnímu podílu. Pokud jste členem SVJ, máte byt v osobním vlastnictví/spoluvlastnictví.  Rozdíl je rovněž v nabývání družstevního bytu, jelikož nenabýváte nemovitost, ale „podíl“ na nemovitosti, nejste povinni hradit daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 %. Jak už jsme zmínili výše, u žádosti o dotaci rozdíl mezi BD a SVJ nehraje roli.

 

Jaké druhy dotací lze pro bytové domy v ČR momentálně získat? A v jaké výši?

Různá ministerstva společně se státními fondy poskytují dotace na různorodé projekty, které by pro SVJ a BD mohly být zajímavé. Dotací na snížení energetické náročnosti domu lze získat například příspěvek na nákup, výstavbu a umístění solárních fotovoltaických soustav a termických kolektorů na dům, příspěvek na zateplení budovy, příspěvek na výstavbu zelené střechy, nebo zavedení systému řízeného větrání s rekuperací tepla. Výše dotace závisí na velikosti projektu, řádově se kalkuluje s 1,5-2 miliony Kč za projekt, pokud je jeho součástí zateplení domu. Maximální příspěvek u výstavby fotovoltaických soustav a termických kolektorů je 155.000,- Kč. Problém u těchto programů je ten, že nemusí být dostupné ve všech městech v ČR ve stejnou chvíli.  Společně s tímto programem by měl být zmíněn i dotační program na obnovu výtahů v bytových domech a zkvalitnit bytový fond za účelem odstranění bariér u vstupu do domupro místní rozvoj poskytuje dotační program, který má za cíl zkvalitnit bytový fond za účelem odstranění bariér u vstupu do domu. Jedná se zejména o příspěvek na výstavbu výtahu a bezbariérových přístupů k němu. Výše dotace je až 800.000,- Kč u stavby výtahu se zpřístupněním vstupních prostor pro osoby omezené na pohybu.

Dotační programy jednotlivých krajů – Kraje vypisují jednotlivé dotační programy, které mohou obsahovat i příspěvky na renovaci domů v jejich působnosti. V Brně například nabízí Magistrát návratné půjčky z Fondu rozvoje bydlení, ve Zlíně je zřízen Fond oprav a modernizace bydlení. Výzvy na podávání žádostí z krajských rozpočtů se objevují často, ale nelze je úplně předvídat, je proto nutné, být v této oblasti stále na pozoru.

Program Dešťovka – dotační program Ministerstva životního prostředí a SFŽP v oblasti šetrnějšího zacházení s vodou. Dotaci lze využít na zachytávání srážkové vody k zalévání zahrady i pro přeměnu srážkové vody na vodu užitkovou.  Dotace v různé výši – akumulace pro srážkovou vodu pro zalívání zahrady 20.000,- Kč + 3.500,- Kč/m3 nádrže, akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady – 30.000,- Kč + 3.500,- Kč/m3 nádrže, využití přečištěné odpadní vody – 60.000,-Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) + 3.500,- Kč/m3 + 10.000,- Kč na projektovou přípravu.

Některá města mají i programy na odstraňování graffiti, jedná se o rychlou akci z rozpočtu měst, kdy dojde k odstranění graffiti z fasády.

Musím mít peníze na projekt před získáním dotace?

Ano, dotace jsou vypláceny zpravidla ex-post (zpětně), je nutné mít prostředky na financování projektu z vlastních zdrojů, což nevylučuje možnost úvěru, který u některých investiční akcí může být efektivní řešení.

Jak dlouho trvá vyřízení dotace?

Doba přípravy dokumentace pro žádost o čerpání dotace, včetně projektu a případných dalších podkladů (technický projekt, souhlas dotčených orgánů, zápis ze schůze, čestné prohlášení a další) může být časově náročný, proto  je ve většině případů lepší, nechat řešení na odbornících. Ušetřený čas můžete investovat do jiných projektů, vyřízení dotace zpravidla trvá do 6 měsíců ode dne podání žádosti.

Dá se dotace čerpat na projekt zpětně? Do jaké doby po ukončení akce?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. U některých to možné je, u dalších nikoliv. Často jde především o to, před jakou dobu byla stavební práce dokončena a jestli byla realizována v souladu s účelem dotace.

Jak zjistím, jestli mám nárok na dotaci?

Lze využít stránky ministerstev, ale nejjednodušší cestou je vyplnit dotační kalkulačku na stránkách svjdotace.cz. Do týdne víte, na jaké dotační programy máte nárok a pokud na nějaké nárok nemáte, tak se dozvíte proč.

Kontroluje někdo peníze, které dostanete?

Každý příspěvek ze státních rozpočtů je poměrně přísně kontrolován, ať už z pohledu jaké dodavatele jste vybrali, nebo zda jste skutečně použili prostředky z dotace k dané akci, na kterou byla dotace poskytnuta. V tomto ohledu je nutné být ostražití, protože sankcí může být i vrácení dotace v plné výši.

Kolik času reálně trvá podat žádost?

U špatně podaných žádostí může být podání a vyřízení žádosti také proces na několik měsíců. Všechno věcně a procesně zpracovat není jednoduché a lze pokládat za efektivnější poradit se s odborníky, tím Vám ubydou starosti a budete mít jistotu, že žádost a podklady budou dobře zpracované.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že dotačních titulů a tím pádem možností podpory pro SVJ a BD je nespočet a vzhledem k alokovaným prostředkům dokáží uspokojit potřeby vysokého počtu žadatelů. Pokud byste měli o podání žádosti o výše zmíněné dotace zájem, jsme připraveni Vašemu domu nabídnout spolupráci.

Comments are closed.

benefits Výhody členství
  • Právní a ekonomická poradna
  • Školení a semináře
  • Vzorové tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro SVJ
  • Zvýhodněné podmínky u partnerských dodavatelů
  • Dotační poradenství
Zaregistrovat nyní