fbpx

Od 1. 1. 2016 je platná novela č. 104/2015 Sb.

Od 1. 1. 2016 se stala účinnou novela č. 104/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Tato novela především mění pravidla, pro rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody v bytech. Snižuje se také výše pokut za zpoždění při plnění povinností. Novela také zmocňuje Ministerstvo pro místní rozvoj, aby vyhláškou určilo podrobnosti pro rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody v bytech. Pokud jde o tepelnou energii, již není rozhodující velikost bytu, ale skutečná spotřeba domácnosti. Pokud dojde k ujednání společenství se všemi vlastníky jednotek, budou se náklady na dodávku tepla rozúčtovávat vždy z náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění a náklady na společnou přípravu teplé vody v domě z náměrů vodoměrů. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a společnou přípravu teplé vody v domě je možná vždy až po skončení zúčtovacího období.

Pokud ale k takovéto dohodě nedojde, rozdělí se úhrada za teplo nebo teplou vodu na základní a spotřební složku. Základní složka bude rozdělena mezi příjemce energií podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v domě. Spotřební složka je pak závislá na náměrech z měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění a z vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů. Plné znění novely najdete např. zde: www.sbirka.cz. Bližší podrobnosti a detaily má stanovit vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj.

Comments are closed.

benefits Výhody členství
  • Právní a ekonomická poradna
  • Školení a semináře
  • Vzorové tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro SVJ
  • Zvýhodněné podmínky u partnerských dodavatelů
  • Dotační poradenství
Zaregistrovat nyní