fbpx

Rozdíly mezi BD a SVJ

Mezi BD a SVJ existuje několik zásadních rozdílů. V BD je vlastníkem všech bytů družstvo a členové družstva k nim mají právo nájmu. V SVJ jsou naopak vlastníky bytů členové SVJ a samotné společenství by mělo vykonávat pouze správu domu a pozemku. Velkým rozdílem je i to, že v družstvu má v zásadě každý člen při hlasování jeden hlas, zatímco v SVJ má člen tolik hlasů, kolik odpovídá jeho majetkovému podílu na spol. částech.

Asi nezřetelněji se rozdílnost projevuje v případě dispozic s bytem – zatímco v SVJ může člen svůj byt jednoduše kdykoliv prodat/koupit, v BD nedisponuje bytem, ale pouze družstevním podílem s právem nájmu k bytu. Stanovy družstva pak mohou omezit nabývání tohoto družstevního podílu – například vyloučit, aby členy družstva byly právnické osoby. V SVJ můžete svůj byt též komukoliv kdykoliv pronajmout, zatímco ve většině BD k tomuto potřebujete svolení některého z orgánů. To má zcela jistě své nevýhody, ale i výhody – například se takto dá poměrně jednoduše omezit riziko nepřizpůsobivých nájemníků. Dalším podstatným projevem je možnost sankcionování člena, pokud jedná v rozporu se stanovami družstva/SVJ, nebo zákony.

Zatímco SVJ musí ve většině případů volit poměrně zdlouhavou a nejistou soudní cestu, BD může člena za porušování určitých ustanovení stanov (třeba neplacení nájemného) vyloučit a prakticky jej tak připravit o možnost užívat byt. Takové řešení není v případě společenství vlastníků jednotek v zásadě možné, respektive je jen zcela výjimečné -§ 1194 NOZ.

Comments are closed.

benefits Výhody členství
  • Právní a ekonomická poradna
  • Školení a semináře
  • Vzorové tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro SVJ
  • Zvýhodněné podmínky u partnerských dodavatelů
  • Dotační poradenství
Zaregistrovat nyní