fbpx

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ohledně kamer a co znamená pro SVJ

  • 04, 08, 2016
  •  
  •  Aktuality
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ohledně kamer a co znamená pro SVJ

Nové stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, které řeší problematiku umístění kamerových systémů v bytových domech v podstatě rozšiřuje možnosti jejich provozování v bytových domech. Stanovisko můžete nalézt na tomto odkazu: https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=19540

Hlavním bodem, který ze stanoviska plyne, je požadavek proporcionality při pořizování kamerových záznamů v domě. V kostce to tedy znamená, že pro instalaci kamerového systému a jeho provozování musí být dány objektivní důvody, tedy například zájem na bezpečnosti, zdraví, případně ochrana před vandalismem. Druhým kritériem je pak povaha prostor, které jsou monitorovány. Ze stanoviska je zřetelně vidět dělící linie, kterou Úřad pro ochranu osobních údajů použil. Prostory v zásadě dělí na dvě skupiny – první skupinou jsou sklepy, garáže, kočárkárny, vstupní dveře do domu a jejich okolí, výtahy a schodiště. Zde mohou být kamerové systémy nainstalovány bez souhlasu vlastníků či nájemců. Je však nutné vždy sledovat, nastavení kamer – především tedy zda nezasahují nad stanovenou míru do soukromí vlastníků. Druhou skupinou prostor jsou vchodové dveře do bytu a jejich okolí. Tady by podle Úřadu pro ochranu osobních údajů mohlo velmi často docházet k nadměrným zásahům do soukromí, proto lze kamerové systému v těchto prostorách provozovat pouze se souhlasem všech majitelů a nájemců dotčených bytů a jen v opravdu výjimečných případech.

Comments are closed.

benefits Výhody členství
  • Právní a ekonomická poradna
  • Školení a semináře
  • Vzorové tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro SVJ
  • Zvýhodněné podmínky u partnerských dodavatelů
  • Dotační poradenství
Zaregistrovat nyní